Moldavien – ett land med många hjälpbehov!

lördag 30 april 2022

Gunnar ÅkerblomDet hela började med ett samtal mellan dåvarande klubbpresidenten Gunnar Åkerblom och Svetlana Asgharian som var ny medlem i vår klubb och samtidigt född och uppväxt Moldavien. Svetlana berättade med inlevelse om sitt hemland och tog många initiativ för att introducera detta för oss ganska okända land. Det ökade nyfikenheten så pass att fyra klubbmedlemmar genomförde en studieresa till landet i maj 2019. Syftet med resan var att förutom lära känna landet också att se vilka hjälpbehov som fanns och var i så fall vår Rotaryklubb eventuellt kunde göra en insats.

Till vår hjälp hade vi lokal en syster klubb, Rotary Cosmopolitan i Chisinau, där Moldaviens Sverige konsul Robert Blomberg hade lagt upp ett mycket givande program under 4 dagarsbesöket. Väl hemkomna fanns det flera uppslag till hjälpprojekt och valet föll slutligen på att stödja det största barnsjukhuset i huvudstaden. Mer specifikt hade vi under ett besök på detta sjukhus identifierat att personal- och patientköket hade en mycket uråldrig och sannolikt också ohygienisk utrustning.

En projektgrupp bildades bestående av Svetlana Asgharian, Margareta Backemar, Monia Sturén, Gunnar Åkerblom samt sedermera Peggie Ulle, nu också medlem i vår klubb. Peggies nätverk inom storköksbranschen var mycket värdefullt och från Monia fick vi kunskap i hur man söker en District Grant. Gruppen lyckades på olika sätt samla ihop en budget på 30.000 Kr som efter ansökan Distriktet utökade med 50% till en total på 45.000 Kr.

Tack vare 3 generösa sponsorer lyckades projektgruppen förvärva i princip ny köksutrustning för totalt 36.000 Kr, vilket motsvarade ett nypris på närmare 100.000 Kr. De tre sponsorerna var Diskomat, Dalux och Agrenco. 

I sitt tackbrev från sjukhuschefen Dr Sergio Gladun uttrycker han bland annat; This donation has allowed us to replace old and obsolete equipment to improve the well-being of our patients and the overall services provided by the hospital. Please accept our sincere gratitude

På grund av pandemin blev projektet kraftigt försenat men allt var klart och installerat på sjukhuset i februari 2021. Några lärdomar från projektet som gruppen själva har formulerat är;

·         En handlingsinriktad projektgrupp och involverande projektledning ·         Viktigt med lokal förankring och en vän klubb på plats i mottagarlandet ·         Man bör vara längre fram i planeringen när District Grant sökes ·         Att med envishet och engagemang är inget omöjligt ·         Med kunskap och kontakter går det mesta att genomföra ·         Klubben har nu en bas för att göra fler liknande projekt