Stipendieprojekt

lördag 15 augusti 2020

Anette Grinde

 


2019-2020 avser Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb att starta upp och dela ut ett stipendie vid en skola på Östermalm. Det kan exempelvis vara ett kamratstipendie som går till en elev som genom olika aktiviteter bidrar till god kamratanda i skolan. 


In 2019-2020, Stockholm City First Breakfast Rotaryclub intends to start up and distribute a scholarship at a school in Östermalm. For example, it can be a fellowship grant that goes to a student who through various activities, contributes to good peer spirit in the school.

Detta projekt vilar under 2020.