Moldavien

lördag 15 augusti 2020

Anette Grinde

 


Under 2019 startar klubben upp ett projekt vars syfte är att bidra med köksutrustning till ett barnsjukhus i Chisinau, Moldavien. Ambitionen är att fler klubbar i Sverige ansluter sig till projektet. Samarbetspartner i Moldavien Rotary Cosmopolitan Club. 


In 2019 the Club is launching a project aimed at contributing kitchen equipment to a children's hospital in Chisinau, Moldova. The ambition is for more Rotaryclubs in Sweden to join the project. Partner in Moldova is Rotary Cosmopolitan Club.