Ung företagsamhet

lördag 15 augusti 2020

Anette Grinde

 


Klubben vill uppmuntra till företagande och entreprenörskap. Vi stöttar Ung Företagsamhet (UF) genom att våra medlemmar engagerar sig som mentorer i UF-företag på gymnasienivå, där klubben har etablerat ett samarbete med gymnasieskolan Jensen Gymnasium Södra. 2019 stöttar klubben tre företag/grupper och förutom att få stöd med affärsplaner och agera bollplank, bjuds ungdomarna även in till ett morgonmöte där de får möjlighet att presentera sina företag. 


The Rotaryclub wants to encourage entrepreneurship and we support Young Enterprise (UF) by involving our members as mentors in UF companies at the upper secondary level, where the club has establised a collaboration with the High School Jensen Gymnasium South. In 2019-2020, the Club supports three companies/groups and in addition to getting support with businessplans and acting on the board, he students are also invited to a Clubmeeting, where they will have the opportunity to present their companies.