17/5-22. Lottorna, övriga frivilligorganisationer och civila - ingår i försvaret av Sverige

onsdag 18 maj 2022

Ewa Wasshem Ekblom

Tisdag den 17 maj var temat "Lottorna, övriga frivilligorganisationer och civila - ingår i försvaret av Sverige". Talare Marie Ekberg, Sollentuna lottakår berättar om verksamheten liksom hon blivit intervjuad om på Sveriges Radio och Ekot sedan krigsutbrottet i Ukraina.

 

Marie visade att det finns 18 olika frivilliga försvarsorganisationer, förutom Svenska Lottakåren bl.a. Svenska Röda Korset, Civilförsvarsförbundet, Brukshundsklubben och Bilkåren. 

 

De är särskilt viktiga i totalförsvaret och lyder under Förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. De är resurser för både civila myndigheter och Försvarsmakten vid svåra samhällsstörningar och höjd beredskap.  Verksamhet som främjar totalförsvaret    -  Försvarsupplysning   -  Rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom samhällets krisberedskap och totalförsvaret.  

Totalförsvarsplikten omfattar alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige mellan 16 och 70 år. 

 

En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänstepliktig. En person som är krigsplacerad med värnplikt eller - om den aktiveras - civilplikt, kan inte tas i anspråk med allmän tjänsteplikt. Totalförsvaret är all verksamhet som behövs för att förbered Sverige för krig.  Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Att vara civilpliktig innebär att man tjänstgör i den civila delen av totalförsvaret. Det kan t.ex. innebära att man tjänstgör som sjuksköterska eller inom skolan. 

 

Marie berättade att Svenska Lottakåren är en riksorganisation med ca 5.000 medlemmar, är organiserade i över 80 lokala lottakårer över landet och är en resurs för samhällets krisberedskap och totalförsvaret. 

 

Engagerar och utbildar kvinnor Folkbokförd i Sverige eller medborgare Insatser vid samhällskriser och i totalförsvaret Uppdrag från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Utbildar både kvinnor och män Som lotta kan kvinnor göra en insats för ett säkrare och tryggare samhälle i både vardag, kris och krig. Folkförankring Föreningsengagemang Gemenskap lokalt och nationellt Investering i egen utveckling Stärker egen demokratisk beredskap Genom att informera, rekrytera och utbilda skapar vi folkförankring och uppslutning kring hur vi tillsammans skapar ett säkrare samhälle i vardag, kris och krig.  Krisberedskap Utbildar allmänheten - Hemberedskap - Demokratisk beredskap Lottor stärker sin kommun genom engagemang i Frivilliga resursgrupper Utbildar frivilliga till myndigheter och länsstyrelser Utbildar.  Stabsassistenter  Registratorsassistenter Totalförsvaret Utbildar frivilliga till Försvarsmakten, främst Hemvärnet men övriga stridskrafter på gång. Utbildar:  Stabsassistenter  Underrättelseassistenter  Fältkockar Utbildar frivilliga till myndigheter och länsstyrelsers krigsorganisation Stabsassistenter Registratorsassistenter Inspirerar unga kvinnor Aktiva samhällsmedborgare Mönstra och göra värnplikten Läger Konferenser Ledarskap Lottor gör skillnad   Skogsbranden 2018 Via sitt avtal i Hemvärnet Civila stabsassistenter Pandemin Informerade resenärer vid Arlanda, T-centralen, Landvetter om restriktionerna Deltog i kommuners insatser för att handla och hämta medicin åt isolerade' Vaccinvärdar ......och det är bara några exempel från nutiden   Marie delade ut material och reflexer och bjöd in alla till lottornas kostnadsfria utbildning: www.närdetoväntadehänder.nu 

Tack så mycket Marie för ditt trevliga och intresseväckande föredrag som gav eftertanke hos alla och envar!