10/5-22. Margit Sahlin Akademin - en plattform för meningsutbyte mellan forskning, samhälle och kultur

tisdag 10 maj 2022

Ewa W
Tisdag den 10 maj var temat  "Margit Sahlin Akademin - en plattform för meningsutbyte mellan forskning, samhälle och kultur ". Talare Madeleine Åhlstedt, präst och direktor i Margit Sahlin Akademin.

 

Madeleine berättade energiskt och intressant om hur hon lärt känna Margit Sahlin och hur de arbetat tillsammans på olika sätt bl.a. i S:t Katarinastiftelsen, vilket sedan utmynnat i att Madeleine skapade Margit Sahlin Akademin.

 

Margit Sahlin Akademin är en plattform för meningsutbyte mellan forskning, samhälle, kultur, och kyrka i Margit Sahlins anda. 

 

Margit Sahlin var en av svenskt 1900-tals största kulturpersonligheter och kyrkliga pionjärer. Hennes akademiska bakgrund var bred, hon var såväl doktor i romanska språk som teolog. Margit Sahlin var en av Sveriges första kvinnliga präster. Ännu är dock Sahlins gärning tämligen outforskad och såväl avhandlingar, uppsatser, artiklar som ytterligare biografier återstår att skriva. Margit Sahlin Akademin bildades som ett sätt att fortsätta att på olika vis utforska och upprätthålla Sahlins gärning. 

 

Vi skapar möjligheter för samtal och meningsutbyte, men avsikten är också att öka intresset för, ge bidra till och stimulera till forskning om Margit Sahlin.

 

Akademin bildades 2015 av Madeleine Åhlstedt och Annika Borg. Madeleine Åhlstedt, akademins direktor, är präst och var nära vän till och arbetskamrat med Margit Sahlin. Annika Borg är teologie skribent och präst. Medarbetare: Elisabeth Nordlander, präst.