4/5-22. Vårstädning på Gärdet!

onsdag 4 maj 2022

Eva B H
Stockholm City Första Rotaryklubb värnar närmiljön och stöttar polio projektet 

Som ett sätt att både värna både klubbens närmiljö på Östermalm och bidra till polio projektet plockar medlemmar i Stockholm City Första Rotaryklubb skräp varje år ivrigt påhejade av övriga motionärer på Gärdet. 

Polio är en infektionssjukdom som oftast drabbar barn under 5 år. Viruset sprids från människa till människa via kontaminerat vatten. Viruset attackerar nervsystemet. Rotary har arbetat med att utrota polio i över 35 år. Målet är att sjukdomen helt ska försvinna.