5/4-22: Hållbar hälsa, personliga möten

onsdag 6 april 2022

Ewa Wasshem Ekblom

Tisdag den 5 april  2022 var temat "Hållbar hälsa, personliga möten". Talare var verksamhetschef Agneta Lewander, Östermalms sjukvårdsförenings sjukvårds-, livsstilsmottagning & seniorhälsa.

 

Agneta som själv är distriktssköterska berättade att Östermalms sjukvårdsförening har 1.650 medlemmar och kom till i slutet av 1800-talet. Sjukvårdsföreningar startade även i de andra stadsdelarna i stan. Det var troligtvis herrar i kyrkan som startade verksamheten och kvinnliga diakoner som hjälpte fattiga och sjuka genom att åka ut och dela ut gröt, rena lakan och ved.

 

Föreningens sjukvårdsmottagning är öppen vardagar 7.30-16.00 på Tyskbagargatan 11, Östermalm. Man kan bl.a. få hjälp med såromläggning, blodtryckskontroller, injektioner, inkontinens- och diabeteshjälpmedel. Där arbetar distriktssköterskor och diplomerad medicinsk fotterapeut. Tidsbeställning görs på telefon, de svarar i möjligaste mån, men ringer annars tillbaka samma dag. Så man behöver inte vänta i telefonköer. Distriktssköterskorna kan också göra hembesök vid behov. En dag i veckan tjänstgör även en läkare på mottagningen som t.ex. kan ge second opinion. Men framförallt har alla här tid för längre samtal, vilket ju är ovärderligt för många. Under pandemin har det varit livräddande för många att få prata med någon, berättade Agneta. 

 

De utgör ett komplement till vårdcentralerna, är också underleverantör till en vårdcentral, då de inriktar sig på folkhälsa och tar hand om de friska äldre. Genom rörelse, motion, att inte röka, dricka måttligt, sova på nätterna, träffa människor, få nya intryck håller man sig frisk så länge som möjligt. Sjukvårsföreningen har utegympagrupp i Tessinparken varje torsdag och gånggrupp varje måndag. Alla ska kunna vara med, även med rullstol, rullator, hund etc. 

 

Östermalms sjukvårdsförening har ett stort utbud av kurser som t.ex. medicinsk yoga, diabetes, hållbar hälsa och sömnskola som det är ett stort behov av även bland unga. Det erbjuds även taktil massage och kurs i fallteknik, där en sjukgymnast lär ut hur man bör falla och ta sig upp. Kvällsföredrag även med kulturella inslag förekommer också. Deras café  är socialt viktigt, särskilt under pandemin och räddande för många. 

 

Medlemsavgiften är 250 kr/år och person. Det är ingen åldersgräns och man behöver inte alls bo ens i Stockholm eller i Sverige för att vara medlem. Föreningen har inga bidrag. De annonserar i Mitt i, har en hemsida och ett nyhetsbrev. Lönekostnaderna finansieras av Molanderska fonden, som grundades av två barnlösa bröder Molander som på tidigt 1900-tal testamenterade till sjukvårdsföreningarna.

 

Välkommen till Östermalms sjukvårdsförening där man får personligt bemötande, har tid att prata och man slipper stå och vänta i köer till vårdcentralen, avslutade Agneta och delade ut en informativ folder om verksamheten. 

 

Tack Agneta för att du berättade för oss om ert engagemang som i hela 123 år har hjälpt och fortsätter att hjälpa många!