29/3-22: utvecklingen och säkerhetsläget i vår omvärld

onsdag 30 mars 2022

Ewa Wasshem Ekblom

I tisdags 29 mars var temat "Utvecklingen och säkerhetsläget i vår omvärld". Talare var Gunnar Hökmark, ordförande i Fritt Näringsliv / Frivärld, tidigare EU-parlamentariker mm. 


"Säkerhet får aldrig bygga på illusioner - säkerhet ska byggas på säkerhet" med de orden inledde Gunnar sin beskrivning av omvärlden. Han påpekade att krig inte är rationella och beror på enskilda människors beslutsfattande. Han påminde oss om några omvälvande händelser efter andra världskriget som Berlinblockaden 1948-49, Ungern 1956, Berlinmuren byggdes 1961, Tjeckoslovakien 1968, murens fall 1989 och 9 september 2001. Det är lätt att glömma att världen vi lever i är präglad av krig och instabilitet. Instabilitet kommer när man tror att ingenting kan hända. Väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas, det vore ohistoriskt, enligt Gunnar.


Efter kalla kriget fanns inget annat i föreställningsapparaten än att kriget inte fanns. Men då växer alla andra typer av hot i gråzonen i övergången mellan krig och fred. Ryssland och Kina har använt sig av cyberkrigföring och givit sig in i energipolitiken genom Northstream 1 och 2. Putin tillträdde nyårsnatten 2000. Han har konsekvent ägnat sig åt gangsterverksamhet i S:t Petersburg, köpt och sålt varor han inte ägt, mutat och avrättat de som är emot. Han har fortsatt med utrensning av politiska motståndare, mördat journalister, centralisera makten. 2007 höll Putin tal i München där han påtalade att "Sovjetunionens fall var 1900-talets största geopolitiska katastrof". Sedan kom Rysslands invasionen av Georgien 2008 och Krim 2014. Därutöver sker maktutövning i Moldavien och påtryckningspolitik på de baltiska länderna. Som Gunnar uttryckte det känner man sorg, ledsenhet, det är tragedier, man känner frustration, man blir förbannad och bekymrad! I Putins brev den 17 december beskriver han en ny järnridå, en rysk intressesfär inom vilket även Helsingfors, Oslo och Stockholm ligger. Han ställer omöjliga krav som t.ex. att utländsk trupp inte får öva i Norge.


"Håll i er nu", sa Gunnar, "alla länder är omringade" Ryssland också av Kazakstan, Kina och Yttre Mongoliet. Men till en väldigt liten del även av NATO-länderna Estland, Lettland och Norge. Men den absoluta merparten består av gedigna solida diktaturer som Putin inte känner sig inringad av. Det som det handlar om är att västvärlden utgör ett hot mot Putin-regimen. Putin vill skapa en buffertzon för den egna regimen (inte för Ryssland). 


De ryska soldaterna SMS:ar hem om välståndet i Ukraina, som skulle ha varit så fattigt. Kriget har förlöpt dåligt för Ryssland med 15.000 stupade, lika många som under 15 år i Afghanistan. De har förlorat fler stridsvagnar än  vad som finns i Sverige, Polen och Danmark tillsammans. De har förlorat flyg och mycket annat. En hel värld har gemensamma sanktioner som gör Ryssland till ett land med en ekonomi i fritt fall. Putin är nu personligt inträngd och han kommer fortsätta att bomba civila mål och utpeka väst som den stora fienden. Vi är en del av målet, vi ingår i rysk intressesfär på grund av att vi har hjälpt Ukraina. Detta har växt fram under lång tid före 24 februari. Gunnar sa att han aldrig har trott att neutralitetspolitiken har hållit oss utanför krig, utan eftergiftspolitiken. Vi är en del i den och strålkastaren är på oss även om vi går åt sidan. Att inte välja ja till NATO är att välja ja till allianslöshet, sa Gunnar. Att gå med är att säkra innan. Det handlar om att få hjälp innan ett krig bryter ut eller att hoppas få hjälp efter!


Gunnar Hökmark avslutade med att "Säkerhet får inte bygga på tro - utan på just säkerhet"


Frukostmötet var mycket välbesökt och engagerande. Varmt tack Gunnar för ett synnerligen tankeväckande och intressant föredrag, uppskattat av oss alla!


Varmt välkommen till kommande frukostmöte, på tisdag!