15/3-22; Forskning om Alzheimers sjukdom - Christer Nordstedt

onsdag 16 mars 2022

Ewa W

Tisdag den 15 mars var temat "Forskning om Alzheimers sjukdom". Talare var Christer Nordstedt, MD PhD. Han har 30 års erfarenhet av internationell forskning inom centrala nervsystemet, CNS, på läkemedelsföretag som Roche, AstraZeneca och Eli Lilly och berättade för oss om vad forskningen visar om Alzheimers sjukdom. Här är hans presentation i punktform.


Bakgrund

•Står för 60-70% av alla fall av demens

•Finns ca 130 000 – 150 000 personer med Alzheimers i Sverige

•Debutålder: relativt ovanligt före 75 års ålder

•Tidig Alzheimers kan debutera redan20 – 30 årsåldern


Riskfaktorer

•Ålder – ökar linjärt efter 75

•Kvinnligt kön – även om man tar hänsyn till kvinnors längre livslängd

•Genetiska faktorer •apoE mest kända riskfaktorn •Mutationer som direkt orsakar sjukdomen

•Down’s syndrom

•Låg utbildning

•Låg kognitiv förmåga

•Skallskador

•Kardiovaskulära sjukdomar


Skyddande faktorer

•Manligt kön

•Hög utbildning

•Hög kognitiv förmåga

•Genetiska faktorer/faktor

•Mental/socialt aktiv


Utsikter inför framtiden

•Alzheimers blir mindre vanlig (minska incidens) – oklart varför

•Livslängden i Sverige ökar med 3.5 timmar per dygn och det accelererar

•Barn som föds idag: förväntad livslängd 130-140 år – sannolikheten för att få Alzheimers är nästan 100%


Behandlingsmöjligheter:  •Kolinesterashämmare  •Aduhelm (antikropp – ej godkänd i Europa)


Framtida behandlingsmöjligheter  •Antiamyloidterapier  •Antitangleterapier


Christer som tror mycket på teknik och utveckling berättade att inget medicinskt forskningsområde är så stort som detta. Tyvärr är sjukdomen dock svår att upptäcka i tidigt stadium, vilket försvårar forskningen. Namnet på sjukdomen kommer från den tyska läkaren Alois Alzheimer som 1907 upptäckte amyloid plaques, vilket är ansamlingar av ett protein som klumpar ihop sig mellan nervcellerna i hjärnan. 


Varmt tack Christer för ett mycket intressant föredrag om Alzheimers sjukdom!