15/2-22; Generationsskifte - hur ska vi äga fritidshuset i framtiden?

torsdag 17 februari 2022

Ewa W

 

Temat på detta frukostmöte var ”Generationsskifte - hur skall vi äga fritidshuset i framtiden?”. Talare Sarah Mingert, familjejurist. Det är alltid ett aktuellt ämne då många av våra medlemmar har fritidshus och familjer. De kan även ha ärvt fritidshus tillsammans med sina syskon och kusiner. 

 

Sarah menade att ett lyckat ägarskifte utgår från livspusslet, ekonomi, juridik och skatt. I ett fritidshus kan man ju under många år ha lagt många av sina glada dagar och det finns gott om fina minnen. De som äger fastigheten har ofta lagt ner både hjärta som själ. Men inför generationsskifte bör man ställa sig frågor som Hur? Varför? Vad vill vi? Önskemål - drömscenario för samtliga inblandade. Vem vill överta? Vem vill inte överta? Vem vill överlåtaren se som övertagare? Behöver överlåtaren något? Behöver bostäder byggas? Hur ska kompensation utgå? Vill vi äga ihop eller själva? Vad vill jag om pengar inte spelar någon roll?

 

Rådet Sarah ger är att låta det ta tid att prata med varandra i familjen om dessa frågor, gärna med hjälp av en utomstående t.ex. en jurist. Skriv också ner det ni kommer överens om, gör handlingar.

Skattekonsekvenser är viktigt att sätta sig in i, liksom vad ev samägande innebär för just er. Syskon har olika ekonomier och förutsättningar att investera t.ex. Samäganderätt är ofta en knäckfråga. Ska fastigheten istället säljas och pengarna delas mellan syskonen? Vid överlåtelse av fastighet behöver man göra såväl skatterättsliga överväganden som civilrättsliga överväganden.

 

Stort tack Sarah för dina kloka råd om vad man bör tänka på inför generationsskifte när det handlar om fritidshuset!