1/2-22; AI på ett begripligt sätt

torsdag 3 februari 2022

Ewa Wasshem Ekblom


I tisdags 1 februari var temat på vårt frukostmöte "AI på ett begripligt sätt och välfärdsteknik". Talare Lars Lundberg.

 

Sedan en tid arbetar Lars som lobbyist för Svenskt Näringsliv MedTech. Han lärde oss att en lobbyist ger politiska beslutsfattare kunskaper om det som de inte har tillräckligt med kunskap om. Icke att förväxla med influerare, som arbetar med reklam. 

 

I Bryssel arbetar han med att förklara för EU-kommissionen hur AI kan vara en del av välfärdstekniken. Han visar upp digitala produkter för politikerna som får fundera över hur signalerna går genom nätverk, via fibrer och växlar via internet för att sedan tolkas och ge en signal till en läkare t.ex. Lars blir inbjuden av kommissionären för digitalisering och han arbetar långsiktigt. Han samverkar med olika pensionärsorganisationer, påverkar myndigheter, medverkar i statliga utredningar, tar reda på vad olika grupper tycker och bygger nätverk utifrån olika intressen. Han drivs av intresse för människor. De svenska riksdagsledamöterna har ofta har hög digital kompetens. Men kommuner och regioner har ingen gemensam styrning vilket leder till olika arbetssätt och nivåskillnad i digital utveckling. Att samhället är så digitalt ojämlikt är något han upprörs över och även att det i sin tur leder till resursslöseri. Lars gav ett exempel på välfärdsteknik i hemmet; när en ensamboende äldre person har ramlat och inte kan ta sig upp är trygghetslarm och kamera ovärderligt för att kunna få hjälp.

 

Tack Lars för ett intressant föredrag om hur det är att arbeta som lobbyist inom välfärdsteknik!