Solvatten

fredag 4 februari 2022

Ewa Wasshem Ekblom

Klubben arbetar med olika initiativ inom miljö och hållbarhet. I närområdet håller vi staden ren genom att varje år städa på Djurgården. Den ersättning som erhålls skänker vi oavkortat till Rotarys projekt. Under 2021 gick pengarna till End Polio Now.    Klubben skänker också pengar till Solvatten-projektet i provinsen Tharaka, Kenya. Se även https://solarsafewater.org/. För att minska utsläppen och stärka den lokala motståndskraften och samtidigt förbättra familjernas hälsa och socioekonomiska förhållanden startade Solvatten detta projekt i Tharaka-Nithi County, Kenya, 2017. Hittills har över 40 000 personer fått stöd med Solvattenvärmare. En Solvatten på 10 liter värmer och renar vattnet från E-coli bakterier, parasiter och virus enbart genom exponering i solen. Inom 3-4 timmar visar en indikator att vattnet är brukbart. Denna process görs normalt 3-4 gånger per dag vilket är tillräckligt för att täcka vattenbehovet för en familj på 4-6 personer. 450.000 personer i 40 länder använder idag denna mångfaldigt belönade innovation som stöds av bl.a. FN och WWF.