21/12-21; Rotary’s aktionsgrupper för miljö och vatten, ESRAG och WASH-RAG

onsdag 22 december 2021

Lars Schennings


Rotary’s aktionsgrupper för miljö och vatten, ESRAG och WASH-RAG, har i samarbete formulerat the Solar Safe Water challenge https://solarsafewater.org/ där man utmanar hela Rotaryfamiljen att stödja Solvatten projektet i provinsen Tharaka, Kenya. I Kenya lever nästan 19 miljoner människor utan tillgång till säkert vatten hemma och endast 27% av befolkningen har tillgång till elnätet. Detta innebär att majoriteten av befolkningen är beroende av ved eller kol för att koka vatten för att dricka och för hygien och matlagning. Detta är både tidskrävande och dyrt för familjer som lever med knappa resurser, och dessutom ökar utsläppen av växthusgaser och avskogningen.

 

För att minska utsläppen och stärka den lokala motståndskraften och samtidigt förbättra familjernas hälsa och socioekonomiska förhållanden startade Solvatten detta projekt i Tharaka-Nithi County, Kenya, 2017. Hittills har över 40 000 personer fått stöd med Solvattenvärmare. En Solvatten på 10 liter värmer och renar vattnet från E-coli bakterier, parasiter och virus enbart genom exponering i solen. Inom 3-4 timmar visar en indikator att vattnet är brukbart. Denna process görs normalt 3-4 gånger per dag vilket är tillräckligt för att täcka vattenbehovet för en familj på 4-6 personer.

 

450.000 personer i 40 länder använder idag denna mångfaldigt belönade innovation som stöds av bl.a. FN och WWF. Solvatten har stor påverkan på hållbar utveckling enligt FN:s agenda 2030 och den stödjer också Rotary’s samtliga sju fokusområden dvs. verka för; 

fred, utrota sjukdomar, vatten och sanitet, mödra- och barnvård, ekonomisk utveckling, läs- och skrivkunnighet och främja miljön.

 

Klicka på denna länk och se hur livet har förändrats för Josephine och hennes familj tack vare Solvatten https://www.youtube.com/watch?v=JOG908WLUns&t=76s