30/11-21; Årsmöte

fredag 26 november 2021

Anette GrindePå tisdag 30 november kl. 7.15-8.30 är vi tillbaka på vår ordinarie mötesplats, Scandic Anglais. Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb håller då årsmöte och fattar en rad beslut där vi gärna ser din medverkan. Det är viktigt att du som är medlem kommer. Vi hoppas att du kan.    Handlingar till årsmötet har sänts till alla medlemmar per mail den 1/11 och med komplettering den 14/11. Vi går ignom verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för förra verksamhetsåret 2020-2021 och fattar beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Sedan kommer vi att välja styrelse för kommande verksamhetsår 2022-2023, som börjar 1 juli 2022. Vi kommer även fatta beslut om nya stadgar, ha en omröstning om klubbens namn och ta ställning till en hållbarhetspolicy. Det rör sig om det gångna året, här och nu liksom framtid. Vad har vi gjort och vad vill vi göra framåt. Ett årsmöte är ett viktigt möte, där vi får anledning att samtala om hur vår klubb har det. Väl mött.    För hotellfrukosten betalar vi liksom tidigare 100 kr. Vi intar frukosten tillsammans i vår del av frukostmatsalen och går sedan upp till vårt konferensrum där vi håller vårt möte. Någon föranmälan har vi inte nu när vi är på Anglais. Varmt välkommen!