26/10-21 Distriktsguvernör Dag Johannesson

onsdag 27 oktober 2021

Ewa Wasshem Ekblom

I tisdags - 26 oktober 2021 - hade klubben årets besök av vårt Rotarydistrikts DG, Distriktsguvernör, Dag Johannesson och AG, Assisterande Guvernör, Elin Mohlin. 

Distriktsguvernören är världspresidenten Shekhar Methas förlängda arm. Han berätta för oss att Sverige är ett av de Rotary-tätaste länderna i världen.

 

Dag Johannesson visade att Rotary består av tre delar:

 

1. De 36.000 Rotaryklubbarna med 1,2 miljoner medlemmar i 220 länder

2. Rotary International 

3. TRF, The Rotary Foundation - som är medfinansiär till klubbarnas projekt

 

Vårt distrikt som heter 2350 består av 63 klubbar med knappt 3.000 medlemmar. I januari 2022 beslutas sannolikt av Rotary Internationals lagråd om en stor sk. redestricting som ska träda i kraft 1/7 2023. Då kommer vårt distrikt även innefatta klubbarna söder om Slussen + Gotland. Då blir vi 85 klubbar med drygt 3.600 medlemmar.

Världspresidenten ledord "Serve to Change Lives" stödjer det interna arbetet och hans förväntningar på oss Rotaryklubbar är:

 

Do more - grow more  -  vi har vår bas i samhällstjänst, lokala projekt ger störst avtryck, ju mer vi gör desto mer kommer vi att växa Each One - Bring One  -  var och en tar med en gäst som vi även försöker värva som medlem 1,3 miljoner medlemmar  -  vi behöver öka medlemstalet med i snitt 5-6 per klubb för att vi ska kunna öka från 1,2 miljoner, vi får göra så gott vi kan Fortsätt arbeta med poliobekämpning  -  fortsätt stödja EndPolioNow, som Rotary arbetat med i över 35 år, om inga nya poliofall kommer kan polio förklaras utrotad 2026 Bidra  mer till TRF:s fonder  -  bidrar vi klubbar mer till Rotarys fonder kommer fler projekt som klubbarna driver att kunna delfinansieras Gör en Rotary Day of Service  - lokala projekt  Empowering Girls  -  stödja flickor som behöver hjälp