19/10-21; Bromma Flygplats vara eller icke vara.

onsdag 20 oktober 2021

Ewa Wasshem Ekblom

I tisdags 19 oktober var rubriken "Bromma Flygplats vara eller icke vara. Infrastruktur - samhällets blodomlopp. Nutid och framtid och lite om Bromma Flygplats". Talare riksdagsledamot Maria Stockhaus, moderat trafikpolitisk talesperson och ledamot av trafikutskottet. 

 

Maria underströk att infrastruktur måste fungera, det ligger som en bas i samhället och påverkar mycket när det inte gör det. Det är svåra frågor och långsiktiga beslut. Ny plan för 12 år från Trafikverket kommer i november med investeringar på 900 miljarder kr. Vad ska prioriteras? Hon är orolig för hur effektiv organisationen är kring upphandlingarna av investeringarna etc. Används pengarna så effektivt som möjligt, så vi får ut så mycket som möjligt av skattepengarna? Allt blir ju alltid dyrare och försenat. Riksrevisionsverket har pekat på allvarliga brister. Vad ska vi satsa på är också en viktig fråga. Teknikutvecklingen och utvecklingen av batterier för elflyg t.ex. går snabbt. Det vi investerar i de kommande 12 åren ska vi sedan leva med i 50-100 år. Pandemin har också påverkat resandet mycket och ännu har vi inte sett hur behovet ser ut efter pandemin.

 

I avtal med Stockholms Stad ska Bromma Flygplats vara kvar till år 2038. Regeringen gav dock en utredare i uppdrag att utreda affärsnyttan med Bromma Flygplats, vilket resulterade i en rapport som är hemligstämplad. Trafikutskottets ledamöter fick en sammanfattning på två A4-sidor där allt skulle konsolideras till Arlanda Flygplats, vilket skulle kräva stora insatser och investeringar på Arlanda. Nu är det så att båda flygplatserna är sk peak-flygplatser vilket innebär att de flesta flyg peakar vissa tider på dygnet, går främst morgon och kväll, då många resenärer reser över dagen. Det gör det svårt att tränga ihop flygningarna. Man kan heller inte säkerhetsmässigt blanda stora och små flygplan, det krävs stora marginaler emellan dem. Bromma Flygplats vara eller icke vara är ingen Stockholmsfråga, då den är så mycket viktigare för resten av landet och många platser har heller inte någon rimliga tågförbindelse. Bromma Flygplats är inte bara en citynära flygplats som är praktisk för resenärer. Den är även en flygplats i beredskap med ambulansflyg som inte minst under pandemin hjälpt patienter till sjukhus med specialistvård. Sedan 90-talet har utsläppen från flyget i Sverige minskat 30% och det har accelererat. Flyg har blivit ett hatobjekt, trots att det endast står för 4% av världens utsläpp. Utsläppen kommer att minska än mer, då det sker en snabb utveckling av mindre och miljövänliga flygmotorer som även ger mindre bullerstörning. Elflygplan är också under stark utveckling och redan 2026 har Bra Flyg tänkt att trafikera Bromma-Visby med elflygplan. Maria arbetar för samförståndslösningar i trafikutskottet och menar att eftersom riksdagens majoritet inte vill lägga ner Bromma Flygplats är detta en demokratifråga som inte ska beslutas av regeringen. Maria svarade på många frågor från de engagerade deltagarna. Vi tackar henne för att hon gav oss en intressant inblick i spännande teknikutveckling  -  i konsten att förförflytta sig!