5/10-21; Hoppet om ett hem: 80 miljoner människor på flykt.

tisdag 5 oktober 2021

Ewa Wasshem Ekblom


I
 tisdags 5 oktober var temat ”Hoppet om ett hem: 80 miljoner människor på flykt.” Sverige för UNHCR - svensk partner till FN:s flyktingorgan - berättade om den drastiskt förvärrade situationen för människor på flykt i världen. Men också om hur de arbetar med innovativa lösningar som hjälper de mest utsatta. Talare var Åsa Widell Generalsekreterare, UNHCR och Astrid Steen, chef för företagspartnerskap och donationer, UNHCR.

 

Sedan 2013 har denna stiftelse funnits i Sverige och är den nionde största insamlingsorganisationen i landet. Endast 1% av UNHCRs medel kommer från FN, resten är frivilliga bidrag från stater, företag och privatpersoner som kommer in genom stiftelser runt om i världen som denna. I år samlar den svenska stiftelsen in ca 350 miljoner till UNHCR som både är en katastroforganisation som på kort tid drar igång verksamhet när något händer men utreder och koordinerar också på längre sikt försörjning, sjukvård, skola etc som kommer både människor på flykt och lokalbefolkning till del, för att undvika konflikter. De har nödhjälpsarbetare på plats i 135 länder och hjälper människor på flykt främst med tak över huvudet och praktiska hjälpmedel som tält, madrasser, filtar, vattendunkar, belysning etc. Så fort en katastrof inträffar i världen skickas nödhjälpen ut från något av de sju stora lagren i världen, varav ett i Köpenhamn. Inom 72 timmar ska nödhjälpen vara på plats. 

 

De flesta, hela 85% av de som är på flykt undan svält, våld och krig befinner sig i sitt eget land eller i något grannland. De allra flesta flyktingar är unga män, då dessa klarar påfrestningar bättre och familjerna vågar därför skicka iväg dem. De flesta kommer från Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. De som tar emot flest är Turkiet, Colombia, Pakistan och Tyskland. 2015 tog Libanon emot lika många som hela Europa gjorde det året. Sverige är ett av de största mottagarländerna i Europa.