Rotaryatart 18 augusti 2020

lördag 15 augusti 2020

Anette Grinde Lundeberg

Hej alla klubbmedlemmar!


Hoppas att ni har haft en skön och avkopplande sommar. Av känd anledning har väl de flesta av oss vistats i Sverige, vilket för många har varit en möjlighet att finna vackra platser ”runt hörnet” istället för att leta upp dem på avlägsna platser i världen. För egen del har jag utforskat närområdet i skärgården med kajak vilket har varit fantastiskt, utöver att vara både rogivande och miljövänligt!


Nu kör vi igång mitt presidentår i klubben! Vi har även fortsättningsvis att förhålla oss till Corona och de begränsningar som pandemin innebär för vår verksamhet. Scandic Anglais har givit ett tydligt svar att de inte kan ta emot oss under hösten. Frukostmatsalen har begränsning i antalet gäster de kan ta emot och har även skalat ned sin konferensverksamhet. Detta innebär att alla våra frukostmöten fram till jul blir digitala och hålls med hjälp av Zoom-konferensverktyget, på samma sätt som under våren och försommaren. 


Vi mjukstartar på tisdag med ett internt möte då jag presenterar året verksamhet och vårt program för hösten. 


Lars Schennings