Presidentskifte och avslutning av klubbens verksamhet inför sommaruppehållet

torsdag 18 juni 2020

Ewa Wasshem Ekblom


Presidentskifte och avslutning av klubbens verksamhet inför sommaruppehållet


Tisdagen den 16/6 avslutade vi klubbens verksamhetsår med presidentskifte och kort sammanfattning av året. Först visades bilder då vår president Eva B Henriksson överlämnade, till tillträdande president Lars Schennings, presidentkedjan med det stora tunga Rotary-emblemet som ska bäras runt halsen av den som innehar befattningen. Han fick även en presidentnål att sätta på kavajslaget och övertar formellt presidentrollen med ny styrelse från den 1 juli. Själva överlämnandet av dessa regalier skedde de facto kvällen före mötet då klubben arrangerade en fysiskt träff inför sommaravslutningen med bouleturnering och middag på Villa Källhagen. Det var nio deltagare som kom och hade trevligt, givetvis med tillräckligt avstånd emellan oss. Eva delade då även ut priser som hon själv hade bekostat; ett presentkort till vinnaren av bouleturneringen David Mattsson och även ett till undertecknad för arbetet med klubbens program och referat av dessa under året. Stort tack Eva från oss båda!


Som avslutning på presidentåret konstaterade Eva: "Presidenter kommer och går, medan klubbens medlemmar består". Hon tackade alla medlemmar som engagerat sig i de olika kommittéerna och de som hållit i det arbetet som Margaretha Backemar med medlemskommittéen, Moldavien-projektet med Gunnar Åkerblom, TRF-kommittéen med Monia Sturén, UF, Ung Företagsamhet med Lillemor Starlander, AW-gruppen med Gunnar Åkerblom, Affärsluncher med Lars Schennings, Resekommittéen med Claes Roos och Programkommittéen med undertecknad.


När Lars intervjuade Eva ställde han den klassiska sportfrågan "Hur känns det?" besvarade Eva den med att det är med blandade känslor hon nu slutar sitt presidentår. Hon sa att det har varit ett intensivt år och nu är det med lite melankoli hon ser tillbaka på ett roligt år med många nya kontakter. Hon berättade vad hennes företrädare Samuel Holgersson hade sagt när han slutade - "Just när man har fått upp ångan är det dags att sluta". Alla vet ju att det är ett år man sitter som president i en Rotaryklubb, så det är bara att gilla läget. Eva var mycket nöjd med att klubben under året fått två vänklubbar. Lars underströk att Eva varit otroligt angelägen om att utveckla klubbens verksamhet och vad var hon då mest nöjd med? Jo hon tyckte det mesta hade varit roligt, liksom att träffa många nya personer. Den stimulansen måste hon ha, annars kan hon bli uttråkad. Även att vi gjort mycket gemensamt och att alla kommit med idéer, så programmet har alltid haft något för alla. Hon tycker det är roligt med den energi det givit! Hur har hon då kunnat kombinera presidentskapet med att vara yrkesverksam? Eva menar att "Allt går, man får tänka ett år, det är ju ändå en begränsad tid". Det är ju också många medlemmar i klubben, så vi kan hjälpas åt. Bra nya idéer som medlemskommittéen kommit fram till i år kan verkställas nästa år t.ex. Man kan använda klubbens medlemmar som resurs för att få avlastning.


När coronapandemin satte fart i mars såg vi oss nödgade att ställa in våra fysiska frukostmöten under en period, men det var endast fyra möten plus en veckas påskuppehåll vi ändå skulle ha haft. Sedan tänkte vi till, vi måste över tröskeln för att ändå försöka träffas på något sätt och ställde då om till det enda genomförbara sättet att ses under rådande omständigheter; Zoom videomöten som vi har hållit sedan dess med bra uppslutning av både talare och deltagare. Eva visade ett bildcollage hon hade gjort från verksamhetsåret som gått. Vi har haft bra föreläsare hela året som har attraherat medlemmarna och många gäster. Bilderna visade exempel på talare och ämnen som vi har haft under året och inom vilket av våra fokusområden: Christina Jutterström - exempel på en av flera mediakändisar, Gärdesloppet - anknyter till lokalsamhället, USAs marinattaché i Sverige Captain Jennifer Jones - internationellt, Mindful AB ang integration inom rekrytering - yrkestjänsten, Gunnar Lindberg Norska Transportekonomiska Institutet ang höghastighetståg - påverkar samhället, Jan Skjoldhamme ang vågkraft - miljö och hållbarhet, Aviciis pappa  - psykisk ohälsa hos unga och i detta fall också en stor begåvning. Våra nytillkomna medlemmar har presenterat sig genom inte mindre än sju egoföredrag under verksamhetsåret. Claes Roos ordnade med att kören som brukligt varje år framför julsånger. De kvällsaktiviteter vi genomfört är champagneprovning med expert/skribent Fredrik Schelin, organiserat av Ewa Bolwig, stadsvandring i Stockholm med guidning av Stella Fare ordnat av undertecknad och nu senaste bouleturnering med middag ordnat av presidenten. Vi deltog i Strömmingsrodden i Helsingfors då vi också undertecknade att bli vänklubb med Finlandia Hall Rotaryklubb som bjöd in oss till detta stora evenemang som de är med och arrangerar varje år. Vi har nyligen plockat skräp på Gärdet och ett par medlemmar deltog även i distriktets aktivitet vid Norr Mälarstrand för att ta hand om skräp som dykare tagit upp från botten.


Vi har skaffat två vänklubbar under året: Finlandia Hall och E-kubb 9920. Den förstnämnda har deltagit med flera medlemmar i vårt vänklubbsmöte nyligen, då de flesta av dem talade svenska. De själva håller videomöten på finska. E-klubb 9920 är mycket internationell, håller alltid sina möten digitalt, oftast på engelska, ibland på franska och där har flera av oss deltagit från det att vi nyligen blev vänklubbar. Den klubben har hela 52 vänklubbar, så vi kan ha fler om vi önskar.


Vi har för första gången i klubbens historia sökt och även fått District Grants på 15.000 kr för vårt Moldavien-projekt. De som arbetat med det är Gunnar Åkerblom, Svetlana Asgharian, Mikael Häussling Lövgren och Maria Ahnmark. Vi måste dock själva bidra med 30.000 kr för att få det och då behöver vi 12.000 kr till för att nå dit.


Lillemor Starlander har hållit i arbetet med att vi hjälper UF-företag från Jensen Gymnasium Södra, som huserar i Gamla stan, med mentorer. Så med hjälp av våra medlemmar Jan Nilsson, John Franklin och Fredrik Henckel har tre UF-företag arbetat fram sina affärsidéer under läsåret. De tre är "Be Wrapped UF" som skapat en produkt för matförvaring av återvunnet tyg och bivax, "Feelgood UF" som hjälper svårt sjuka barn genom att de sjuka barnens teckningar trycks på muggar och t-shirts som säljs till förmån för dessa barn och deras familjer så de kan bo tryggt och nära sjukhus på Ronald MacDonald Hus i Uppsala och sist men inte minst "17 sagor UF" som skapat en saga för vart och ett av FNs 17 klimatmål som de tryckt som 17 olika sagoböcker som säljs i en box. Det sistnämnda UF-företaget erhöll silver i SM-tävlingen för UF-företag! Lillemor fyllde i att ungdomarna är mycket värda då de är vår framtid och på det här sättet lär de sig mycket om budget och planer. Eva framhöll även distriktets seminarium speciellt den om PR som Paul Ronge höll i som lärorikt, att affärsluncherna varit givande och att klubbarnas AW hade varit trevliga, speciellt den vår klubb arrangerade i Gamla stan. Dessutom hade Eva ett förslag som gillades av mötet; att vi fotograferar av de bordsflaggor som medlemmar får med sig till vår klubb då de besökt en Rotaryklubb i ett annat land, vi lägger upp bild på under dokument, club admin på rotary.se och sedan får medlemmen som kommit med bordsflaggan tillbaka den, detta för att vi inte har någon egen lokal och att det är synd att flaggorna i annat fall blir liggande i klubbens väska.


Lars fick sedan besvara frågan "Vem är Lars?" Han berättade att han är 58 år, gift med Eva som numera är egenföretagare inom inredning, altaner, skötsel och underhåll och var tidigare på IBM som civilekonom. De har en 26-årig son som efter utbildning nu arbetar sedan två år och en 24-årig dotter som läser i Köpenhamn. Lars själv är civilekonom och arbetar som CFO på ett oljeprospekteringsbolag som arbetar med utvinning av olja i Västafrika. De bor i Vasastan och har fritidshus på en ö i Norra Stockholms skärgård, där de nu har byggt ett permanent hus. Han tycker om att vara på sjön i sin båt och sedan 4-5 år spelar han även tennis. Han gick med i Rotary för några år sedan för att träffa nya människor med annan bakgrund, inom olika yrkeskategorier, med könsbalans och människor med olika erfarenheter som ger större bredd. Han är morgontrött, men finner efter varje frukostmöte med klubben att han kommer ut därifrån med att alltid ha lärt sig något nytt som han inte visste och tar med det till kafferasten. Lars tycker det är fantastiskt med livslångt lärande och att varje vecka lära sig något nytt! Han har ett motto för kommande verksamhetsår, det är en siffra: "75". Det är målet att nå beträffande antalet medlemmar. I dagsläget är vi 56 inkl två som är hedersmedlemmar. Vi har bra tillströmning, bra mix och relativt låg medelålder, men vi behöver öka med ca 20 nya medlemmar. Idag är vi 33% kvinnor och 67% män. Vi har haft många gäster under året men pga coronapandemin kom medlemsvärvningstävlingen av sig, då det var inte lika attraktivt att bjuda in gäster till videomöten för att sedan värva dem som medlemmar. Gunnar tipsade om att unga medlemma kan lockas till klubben genom hållbarhetsarbetet som ESRAG gör. Lars har en plan när det gäller aktiviteter och menar att klubb och program är viktigast. Henric Holgersson som nu tillträder som programansvarig har redan bokat in hela höstens program och det finns enkelt att se på klubben egen hemsida: https://www.rotary.se/stockholm-city-forsta-frukost/home/ .


Evas motto var under året som gått "Rotary i tiden" och internationellt var temat "Rotary connects the world". Det tema som nya världspresidenten har för kommande verksamhetsår är "Rotary open opportunities".


Slutligen ville Eva påminna om att Rotarys världskongress i år är virtuell, så det är enkelt för alla att delta genom att anmäla sig på nätet. Den äger rum lördag 20- fredag 26 juni. Man anmäler sig till den eller de programpunkter man önskar. Dessutom arrangerar distriktet under ledning av hållbarhetsansvarig Marie Carlsson, en workshop för hållbar utveckling i Östersjöregionen, torsdagen den 25 juni kl. 11-15. Även för detta anmäler man sig på nätet och man bokar upp sig för två timmar.


Lars bjöd in till höstens program som för ovanlighetens skull även innehåller ett utomhusmöte, den 8 september, med lätt träning under ledning av vår medlem Lena Carlmark.


Varmt välkommen åter till klubbens frukostmöten som startar igen tisdagen den 18 augusti. Några dagar innan mötet mailar vi dig som vanligt all information.


Tills dess önskar vi dig glad midsommar och en riktigt trevlig och fin sommar!


Ewa Wasshem Ekblom

Avgående programansvarig