Vänklubbsmöte med vår vänklubb i Helsingfors, Finlandia Hall Rotaryklubb

måndag 15 juni 2020

Ewa Wasshem Ekblom

Tisdagen den 9/6 hade vi videomöte till största delen på svenska och lite på engelska med vår vänklubb i Finland. Med på mötet hade vi tre personer från Finlandia Hall; Hannele Kauranne, Tarja Uitti och Erik Rosenlew. Erik berättade att deras klubb också är en frukostklubb, från 1996, och de har sina möten på torsdagsmorgnar 7.30-9.00 på ett kafé mitt i Helsingfors. De är ca 70 medlemmar brett representerade från samhällets olika verksamheter. De har stor andel kvinnor, hela 40%. I Helsingfors-området med omnejd finns över 70 klubbar. För att utvidga sin syn och sina tankar har de bra föreläsningar, liksom vi. De ser fram emot att besöka oss för att höra även på våra föredrag. De har tre områden de arbetar med i klubben: Östersjön, Internationell verksamhet och Ungdomsverksamhet.    1. Östersjön har fått ta emot för mycket näringsämnen och det är ett ganska instängt och grunt hav. De arbetar långsiktigt för att få bukt med övergödningsproblemet. De lyfter fram det, ser till att ständigt finns på agendan och håller ämnet aktuellt. Konkret har de samlat in medel till utvecklingsprojekt som t.ex. reningspumpar till septitankar. De samarbetar också med andra i Strömmingsrodden och de kopplar även ihop sin aktivitet med den populära strömmingsmarknaden i Helsingfors som funnits sedan 1743, vilket har haft stor betydelse även för marknaden som då får sälja mer. Det blir både naturligt och lyckat. För Strömmingsrodden lånar man ett 20-tal kyrkbåtar för vardera 12 roddare/båt och allt som allt är det ca 90 båtar som deltar i rodden. Strömmingsrodden som är mitt i Helsingfors varar i ca 1,5 timme och under turen tar deltagarna vattenprover och mäter hur långt ner man ser. Sikten har blivit bättre med åren. Stämningen är god, lite av karnevalstämning och den fysiska aktiviteten avslutas med en god lunch och trevliga föreläsningar. Insamlingen av medel har varit bra i samband med aktiviteten vilket gjort att klubben kunnat stötta ett vattendistrikt så de kunnat köpa dyr apparatur för att kunna mäta näringsämnen i vattnet. Det är värdefullt att kunna mäta kontinuerligt betydelsen av jordbruk och kraftiga regn och vattendistriktet har förmedlar tillbaka till klubben vilken nytta de haft av detta.    2. Internationell verksamhet har varierat mycket beroende på vem som organiserat och karaktär. Det har handlat om konst och kultur som t.ex. kulturresor till Europa och längre bort. Man har bekantat sig med bl.a. muséer, musik, arkitektur och det kulinariska. De har haft guidning av insatta personer i ett lands kultur t.ex. den italienska. Förutom att vi är deras vänklubb har de även en i Italien. De skulle gärna vilja vara med oss när vi sedermera kan genomföra vår planerade bussresa till Reijmyre Glasbruk. Östersjön binder ihop oss!   3. Ungdomsverksamheten ser de som en investering i framtiden. Sedan 2005 har har de haft utbyteselever och just nu under ett år är det en pojke från Italien och en från USA. Ungdomarna skaffar sig erfarenheter, blir världsvana och glada av alla upplevelser. Som exempel fick en av deras utbyteselever i Peru besöka Perus parlament.    Erik och hans kollegor i Finlandia Hall Rotaryklubb hoppas att Strömmingsrodden blir av i oktober i år igen som det är planerat och vi i vår klubb har också tänkt att delta igen om så är möjligt. Det beslutas nu i veckan huruvida det ska ställas in eller ej, på grund av coronaläget. I båda våra Rotaryklubbar ser vi fram emot att träffas när det är möjligt och vi kan ju i alla fall ses och prata med varandra som vi nu gjorde i videomöten!