Hållbara företag är framtidens företag

fredag 22 maj 2020

Eva Wassberg

Tisdag 19 maj talade Gunilla Östberg som själv är nybliven medlem av Stockholm Djurgårdens Rotaryklubb och hon berättade att företag som är hållbara är mer lönsamma och mer konkurrenskraftiga än andra företag. Hållbarhet ligger henne varmt om hjärtat och det är inte bara för att det är nödvändigt och viktigt, vi kan också skapa något väldigt bra bra för människor, samhällen och företag. En röd tråd genom hennes yrkeskarriär har varit att arbeta med hållbarhet. I början handlade det mycket om miljöfrågor då hon arbetade med forskning och produktutveckling och var ute hos kunder. Redan i början på 90-talet såg hon hur företagen kunde dra nytta av det och skapa affärsnytta. Hon gav exemplet Södra Cell som kunde sälja miljövänligt blekt papper till högre pris än klorblekt, så för dem var det lönsamt redan från början och genom åren har hon sett många sådana exempel. I mer ledande positioner började hon använda hållbarhet som ett strategiskt verktyg i företagen, vilket blev ett framgångsrecept så de stärkte sitt varumärket, ökade konkurrenskraften och såg en bättre lönsamhet.

Gunilla bestämde sig 2010 för att gå ut och sprida kunskapen, för att snabba på omställningen och för att bygga på Sveriges och företagens konkurrenskraft. Tillsammans med en kollega kom hon ut 2016 med boken "Hållbara affärer - så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet", för att inspirera företag. I den beskrivs hur man går till väga med exempel på hur olika företag har gjort för att ställa om. Boken kan beställas av henne direkt t.ex. via hennes sida på LinkedIn. Man kan alltså göra gott för världen och samtidigt stärka företagens position på marknaden genom ökad lönsamhet, attrahera duktiga medarbetare, stärka varumärket, attrahera investerare och minska riskexponeringen.

Gunilla kom sedan in på att läget börjar bli akut med tanke på våra ekosystem. Hon påpekade att det redan idag görs mycket, speciellt i de Skandinaviska länderna och att trenden fortsätter. Positivt är att världens ledare enades om två viktiga avtal 2015; Agenda 2030 och Klimatavtalet. Genom det finns ekologiska, sociala och ekonomiska målbilder för hållbar utveckling att använda. Alla berörs, alla måste bidra och vi måste öka tempot. De som kan påverka är våra politiker, våra företag och vi konsumenter. De egna besluten kommer vara avgörande. De allra flesta företagen ligger i framkant och integrerar hållbarhetsarbetet i sin affärsmodell, visar en undersökning. Trenden är positiv och tydlig att arbetet med hållbarhet blir mer och mer ambitiöst, vilket beror på att kunderna vill ha hållbara lösningar. Många företag ser också att hållbarhet är mer lönsamt, de kan attrahera duktiga medarbetare genom att och de hittar en bredare marknad. Många företagsledare vill heller inte längre arbeta med icke hållbara lösningar, exempelvis IKEA. Miljöcertifierade fastigheter betingar ett högre bolagsvärde än de som inte är det. Deras lokaler kan också hyras ut till högre pris då de företag som vill hyra lokalerna själva vill ha profilen av att vara helt hållbara och då måste ju även lokalerna vara det. Många driver på i rätt riktning och inte minst digitalisering, AI och teknisk utveckling gör det möjligt. Den bästa drivkraften är att företagen ser affärsnyttan och att investerarna har fått upp ögonen för hållbar utveckling. Själva omställningen skapar i sig också en enorm affärsmöjlighet.