Mikael Häussling Löwgrens egoföredrag

fredag 15 maj 2020

Eva Wassberg

Tisdagen den 12/5 höll Mikael Häussling Löwgren sitt egoföredag. Han kom till oss för ca ett år sedan från Stockholm Strand Rotaryklubb. Han  berättade här om sitt liv och visade bilder. I hans familj finns vid sidan av honom hans hustrun som är från Tyskland och är jurist samt deras tre barn. Sonen är äldst och studerar teknisk kemi på tekniska universitetet i Berlin, mellandottern läser teknisk biologi på tekniska universitetet i Hamburg och yngsta dottern går i sjunde klass i Tyska skolan i Stockholm. De bor sedan 20 år i en villa i Täby. I en utbyggd del av villan har Mikael sitt kontor. Vår, sommar och höst tillbringar ofta familjen på sitt sommarställe som ligger på en ö i havet. Mikael föddes i Limhamn. Han har bl.a. bott i Malmö, Stockholm, Göteborg och Uppsala samt i Spanien och Tyskland. Han gick i skolan i Malmö och Kalmar, läste till El/Tele gymnasieingenjör, gjorde militärtjänstgöring och utbildade sig till civilekonom på Uppsala universitet. Han pluggade också i Spanien under två somrar och en vinter. Än i dag läser han spanska böcker varje år.


Därefter berättade Mikael om sina fem hobbies

1. Neurologi. Intresset för neurologi föddes 2008. Han har sedan dess studerat ett 70-tal böcker i neurologi, de flesta på tyska, några på engelska och spanska. Han läser enbart neurologiböcker av författare som skriver om sin forskning och är professor i ämnet.

2. Jujutsu. Mikael tränar kampsporten jujutsu 2 gånger i veckan i vardera 2 timmar och till hösten ska han gradera till 3:e Dan.

3. Kyrkan. Han är folkvald för Borgerligt alternativ, BorgA, i Täby Församling i Svenska Kyrkan, ordförande i församlingsstyrelsen i S:t Olof och sitter i Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige i Täby Församling. De förvaltar många fastigheter, har ett 90-tal anställda och omsätter över 100 milj kr/år.

4. Rotary. I Stockholm Strand Rotaryklubb har han sedan 2011 varit sekreterare, klubbmästare och president. Han och hans fru har besökt Rotaryklubbar i Asien, Afrika och Europa.

5. Skriva. Sedan 2005 har han även ägnat sig åt att skriva om affärsutveckling och var redaktör för Bonniers Affärsutvecklingshandbok under några år. Han skriver om sådant han själv upplever och är därmed som han själv säger en teoretisk praktiker eller praktisk teoretiker. Han har för tillfället inget skrivprojekt.


Slutligen berättade Mikael om sitt yrkesliv. När han 1988 läste spanska i Spanien träffade han några tyskar vilket återkuppväckte hans intresse för tyska, som också var hans B-språk på gymnasiet, så han tänkte att det är bra att kunna för framtiden. Det ledde honom vidare 1990 till praktikarbete och som Management Trainee på IKEA i Frankfurt. Han har även arbetet på Electrolux i Tyskland, Acando i Sverige, Permobil i Europa med affärsutveckling och företagsledning. 2007 startade han sin eget företag Venture Partners som hjälper företag med realisera sina tillväxtstrategier. Han har också investerat i bolag och varit aktiv i styrelsearbetet för driva deras tillväxt. Ett uppdrag han har nu är strategistyrning av ett företag som är oberoende konsultmäklare inom IT  Han hjälper dem att få styrsystem och styrningsarbetet att fungera i praktiken. Han tar sig gärna an företag som omsätter 0,5-1 miljard, som inte är 100% professionellt styrda och som inte har skiljt på styrande och ledande funktion. Han får då rollen som coach eller ordförande och hjälper dem att skilja på funktionerna så de blir två ledningsteam med var sin uppgift. Ett annat uppdrag är ett företag inom glasfibernät- utbyggnad och drift, som han varit med och etablera i Tyskland. Mikael har lett bolag i Tyskland, han vet hur hela bolagscykeln ser ut där och han kan språket och kulturen. Denna unika kombination gör att han oftast får sådana uppdrag, men uppskattar även andra uppdrag som inte kräver lika mycket resande. Mikael sade att Tyskland med sina mer än 80 miljoner invånare har en expansiv marknad med stor konkurrens men framför allt med många fler affärsmöjligheter än i Sverige. Han om någon vet!