ESRAG - miljömässig hållbarhet i Rotary

torsdag 7 maj 2020

Ewa W

I tisdags den 5/5 talade Klas Holmlund som är rotarian, under rubriken "ESRAG - miljömässig hållbarhet i Rotary". Klubben möttes per videolänk.

ESRAG är en förkortning av Environment Substainability Rotary Action Group och arbetar för och med Rotary för en miljömässigt hållbar planet. De vill förstärka Rotarys image och öka relevansen för nästa generation. Klas med några Rotarykollegor i Stockholm som också var med på mötet, däribland vår Gunnar Åkerblom startade denna europeiska del. De arbetar för några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till 2030 som antogs på hållbarhetsmötet 2015, baserat på fakta och vetenskap.

Rotary arbetar redan med många av de 17 globala målen, men ESRAG fokuserar arbetet på följande sex mål:

Mål 7  Hållbar energi för alla

Mål 11  Hållbara städer och samhällen

Mål 12  Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13  Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14  Hav och marina resurser

Mål 15  Ekosystem och biologisk mångfald.


ESRAG arbetar med

1. Att öka insikten om miljö och hållbarhet hos våra Rotarykamrater

2. Inspirerar och uppmuntra start av effektfulla hållbarhetsprojekt

3. Öka antalet ESRAG-medlemmar, ju fler budbärare desto fler projekt

4. Etablera Miljö- och hållbarhets-ordförande eller -kommitté på distrikts- och klubbnivå


Klas visade sedan en 16 minuter lång film som beskrev miljö- och klimatförändringar och global uppvärmning som bl.a. lett till översvämningar, mer frekvent extremt väder och flyktingströmmar på grund av det. Uppvärmningen av vattnet ökar på uppvärmningen ytterligare. CO2-halten som ökat de senaste 50 åren kommer till 35% från eluppvärmning, 24% från jordbruk, 21% från industrin och 14% från transport. Filmen visade på lösningar som t.ex. att fossila bränslen till viss del kan ersättas av solpaneler, vindkraft och elektricitet. Bilar, flyg och båtar kan drivas med andra drivmedel som el t.ex.

ESRAG Europe arbetar för att nå 20 länder, 6.000 Rotaryklubbar och 240.000 Rotarianer. Redan idag finns flera projekt som t.ex. Rädda Östersjön, End Plastic Soup och trädplantering av 5 milj träd. Lars-Erik Rydbrant som var med på mötet från distriktets samhällstjänstkommitté sa att distriktet vill samverka centralt i dessa frågor.

Medlemsavgiften för att vara med i ESRAG Europe är 30 dollar/år och man kan bli medlem genom att gå in på ESRAG Europes Facebooksida och klicka i att man vill bli medlem.