Digitalt möte; hur gör vi Sverige Tryggare

onsdag 29 april 2020

Eva W

Tisdagen 28/4 talade Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren under rubriken: "Hur gör vi Sverige tryggare?"

Inledningsvis lämnade Lars Schennings en rapport om helgens Rotarykonferens PETS som deltog i egenskap av inkommande president. Det var utbildning för inkommande presidenter och sekreterare, men även presentation av kommande världspresidenten och hans mål som är 1. Stärka klubbarna, 2. Öka bidraget till samhället genom projekt och 3. Göra Rotary mer synligt. Han uppmanar alla att inte tveka att bli aktiv i någon av våra kommittéer för att hjälpa oss att stärka klubben.

Vår huvudtalare Magnus Lindgren berättade om stiftelsen Tryggare Sverige som startade för 13 år sedan och är en oberoende tankesmedja. Stiftelsen hjälper kommuner genom icke vinstdrivande konsulter att minska brottsligheten och öka tryggheten. Han är prakademiker, ett uttryck för att understryka sin breda bakgrund som akademiker, kriminolog, doktor och polischef bl.a. När han var polischef i Uppsala bildades Trygg Uppsala som sedan blev denna stiftelse som nu har 11 anställda och har kontor i Stockholm och Malmö. Vid starten såg de att debatten var missvisande, forskningen om brott och trygghet hade sin ensidiga syn och de som var verksamma ute i praktiken hade sin. Det var i gapet mellan dessa stiftelsen ville arbeta. De finansieras via näringslivets satsningar på CSR hållbarhet. Men många företag satsar hellre på miljöfrågor, istället för att satsa på dessa lokala trygghetsfrågor. Under de första tio åren minskade vissa brott som bilbrott, våld i nära relationer och bråk i offentlig miljö, även det dödliga våldet gick ner från 100 döda/år till under 80. Tryggheten ökade enligt Brottsförebyggande Rådets trygghetsundersökning tio år i rad till 2015-16. Samtidigt ökade den grövre brottsligheten som människorov, narkotikabrott, gängkriminalitet. Trygga bostadsområden blev tryggare samtidigt som utanförskapsområden fick än större utmaningar. Under de senaste 2-3 åren har Tryggare Sverige kunnat fokusera på lösningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten, då det nu finns ett ny samsyn. Att minska den grova organiserade brottsligheten är vår tids viktigaste fråga (och nu vid sidan av Covid-19).

Det allvarliga är normaliseringen, som gör att vi kanske tror att detta är normalt, men det är det inte. I Nederländerna finns inget område där blåljuspersonal inte kan köra in, i Italien har de inte bilbränder i den omfattning vi har, fler unga män skjuts här än i Tyskland, fler bomber detonerar här än i Spanien, det brinner fler skolor hos oss än i Storbritannien.

Nu är allt fokus i debatten på på terrorhot och våldsbejakande extremism, med all rätta, men det som berör människor mer i sin vardag är livskvalitetsbrott som t.ex. när moppar kör för fort i bostadsområden, nedskräpning, graffiti på olagliga ytor och allmänt dålig ordning är sådant som är i topp när man frågar boende om sin trygghet. Dessutom utgör dessa beteenden grogrunden till våldsbejakande terrorism. Många debattörer vill ha hårdare straff, ny lagstiftning och fler poliser, men en det tar minst 5 år. Vi har byggt in brottslighet i våra miljöer och det offentliga rummets fysiska utformning i bostadsområdena är däremot något vi kan ta tag i här och nu och det är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för att öka säkerheten och tryggheten. De arbetar även med offentliga platser  som t.ex. Sergels torg. Det ska vara vi som styr vilka individer som ska vara där och vad som ska hända där, genom platssamverkan. Även i de utsatta bostadsområden platssamverkar de med fastighetsägarna och näringsliv. Platserna betydelse och hur de utformas påverkar vilka vanor vi har i det offentliga rummet.

Magnus avslutade med att vi i Sverige själva försatt oss i den här situationen genom ett stort mått av naivitet, avskaffat lokala relationsbyggande poliser och att vi inte heller sätter gränser längre. Han hänvisade avslutningsvis till sin debattartikel från DN Debatt och deras böcker, "Bo tryggt 2030" och "Trygghet i skolan" på deras hemsida  www.tryggaresverige.org