Vikten av integration och mångfald i den moderna rekryteringsprocessen

måndag 9 mars 2020

Ewa Wasshem Ekblom

Tisdag 3 mars 2020 talade Natalie Moradi och Claudia Rohanova-Ruzbarsky från Mindful i vårt möte. De arbetar med integrations- och mångfaldsfrågor och utvecklar vad man bör tänka på vid rekryteringsprocesser. De berättade att det ofta är svårt att behålla personal så därför bör man vid rekryteringen se över sin vilka roller, kompetenser och personligheter den ska bestå av så man på bästa sätt kompletterar varandra. Viktigt är att arbetsgruppen vet vart de är på väg och att de strävar mot samma mål. Man bör inte se integration som måsten utan som möjligheter i rekryteringen och ta tillvara människors olika bakgrund som språk, kultur, kön, ålder etc. och man bör leta möjligheter istället för ersättning. De mjuka faktorerna är motivation, beteenden, mål och värderingar och här kan man hitta integrationsmöjligheter som bör tas tillvara i både annonser och intervjuer. Man bör ställa öppna frågor som "Varför drivs du av det du gör?". Då får man fram om personen kan ta det extra steget, vilken attityd man har, vilka beteenden man har och om man kan anknyta till varandra. Mindful arbetar med forskaren Reiss motivationsprofil som visar vilka mjuka värden som motiverar, vad som gör att det "brinner i ögonen" när man är riktigt motiverad. Det är 16 olika beteenden som t.ex. social, familj, hälsa, kärlek. Avslutningsvis underströk de att mjuka faktorer skapar gemensamt mål likt Polstjärnan!   Lillemor Starlander höll också sitt mini-egoföredrag. Hon berättade om sitt arbete som executive coach för chefer och karriärcoach för anställda. Arbetsinstrumentet är samtal och med olika teknik i samtalet hjälper hon klienten framåt. Det handlar om att befinna sig på klientens planhalva, att följa, lyssna och fråga. Lillemor berättar att klienter som VDar ofta upplever det som ensamt, man har inte så många att prata öppet med, vilket man har behov av. Det kan även handla om strategiska frågor, affärsutveckling och hur en affärsidé kan användas i näringslivet. Lillemor som är certifierad coach och socionom får sina kunder genom ryktesspridning, hon är erfaren, kan mycket och hon håller tyst!   

Föredraget ingår i yrkestjänsten.