Motivation på några minuter - går det?

fredag 28 februari 2020

Ewa Wasshem Ekblom

  Motivationsforskare Charlotte Signahl talade den 25/2. Hon slog hål på myter som att motivation är andras ansvar, en inre motivation är alltid bra och hög motivation är bra. Hon menade att motivation måste komma från mig själv, den är ju i sig inte bra, det beror ju på hur den styrs och om den är positiv eller negativ. Vi är alltid motiverade - men för vad? Som exempel är anorektiker mycket motiverade med sitt självdestruktiva beteende och kriminella är motiverade att skada andra. Vi människor motiveras av olika saker och på olika sätt. Vi handlar alltid logiskt som vi själva upplever det, men med vilken logik?   Vad handlar allt om egentligen? Att undvika smärta och söka njutning! Motivation och engagemang är ett resultat av uppfyllda behov. De fysiska behoven är: skydd, mat, vatten, sömn, vila, återhämtning, närhet och sex. De psykologiska behoven är: känna samhörighet, känna sig kompetent och känna självbestämmande. Konflikt uppstår när behov krockar! Den upplevda samhörigheten är viktig. Om man inte upplever den stora samhörigheten skapar man annars en samhörighet med andra som också känner sig utanför.    Charlotte berättade slutligen om hur hon lägger upp arbetet när hon hjälper grupper att arbeta mot gemensamt mål och med gemensamt synsätt. Hon utgår då från att man måste känna sig välkommen, ingen diskriminering för förekomma, det är kul att känna sig kompetent, viktigt att ha rätt förutsättningar och resurser för att göra en uppgift och det är viktigt att man känner självbestämmande, det ger en känsla av kontroll.   Vi tar med oss antingen negativ eller positiv energi till de personer vi träffar, så hennes slutord var -  Se till att det är guld, det du ger vidare!