Pensionssystemet levererar inte

torsdag 20 februari 2020

Ewa Wasshem Ekblom

Pensionssystemet levererar inte, pensionerna sjunker och arbetets betydelse för pensionen minskar drastiskt. Forena har reformerna som höjer pensionerna och stärker systemet.    Talare tisdag 18/2 2020: Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef hos försäkringsfacket Forena.    Forena, det största facket inom försäkringsbranschen har 14.000 medlemmar. Håkan visade hur pensionssystemet har utvecklats genom historien, via ATP som infördes 1963 fram till idag.    Pensionsåldern har nu fått nya åldersgränser med ca +2 år jämfört med tidigare, beroende på när man är född. Som det ser ut idag är grundproblemet att det inte gör så stor skillnad om man höjer sin lön eller arbetar längre. T.ex. en person med månadslön på 31.000 kr/mån får 12.682:-/mån i pension vid 65 års ålder att jämföra med en som har 42.000 kr som får 13.553 kr. Av slutlönen motsvarar den allmänna pensionen motsvarar ca 50 %, tjänstepensionen ca 20% och privat pension ca 6%. Kvinnor har lägre allmän pension och tjänstepension än män, därför att de lever längre(!)    För att höja pensionerna föreslår Forena: slopad skattereduktion på allmän pensionsavgift, sänkt statsbidrag till kommuner/regioner, enhetlig moms, lägre eller slopat RUT-, ROT- och ränteavdrag, ny fastighetsbeskattning och oförändrat försvarsanslag.    Håkan sa att bland dagens pensionärer som nu utgör 25% av befolkningen finns 350.000 personer under fattigdomsgränsen. Men annars har dagens pensionärer god ekonomi, jämförelsevis. De har mycket kapital bundet i fastigheter och på banken och har god hälsa.