Rotary and US Navy Plotting a Similar Course

söndag 9 februari 2020

Anette Grinde Lundeberg

Den 4 februari hade vi ett unikt besök av kapten Jennifer B. Jones, marinattaché vid USAs ambassad. Hon reflekterade över likheterna mellan Rotary Internationals uppdrag och det hon gör som marinattaché i Sverige. Båda organisationerna motiverar sina medlemmar att göra något som är större än de själva. Vårt motto: service above self syftar till att sammanföra professionella ledare för att stödja humanitära insatser och skapa goodwill och fred på jorden. Amerikanska marinens inofficiella motto: not self but country gör att de utöver sin uppgift arbetar med uppdrag och övningar som underlättar humanitär- och katastrofhjälp. Båda är fokuserade på att ge tillbaka till det samhälle de verkar i. Vi utvecklar nästa generation av ledare, bidrar med medel för att förbättra världen och ger fred en prioritet. Jennifer deltar i den amerikanska och den svenska marinens dagliga gemensamma arbete för att höja säkerhetssamarbetet som hjälper såväl svenska som amerikanska medborgare.

Båda organisationerna är fokuserade på inkludering. Vi hyllar människor med olika bakgrund oavsett kön, sexuell läggning etc. Amerikanska marinen´s kärnvärden av att hedra mod och engagemang är i linje med att de värdesätter mångfald, kvalitet och inkluderande och de strävar efter att bygga en bas av personal som är en spegling av hur samhället ser ut. Från första världskriget har kvinnor tagits in storskaligt, 1974 började den första kvinnliga flygaren och från 1994 kunde de tjänstgöra på stridsfartyg. Idag tjänstgör kvinnor upp till amirals grad och i alla tjänster från marinflygare till djuphavsdykare. Båda är också fokuserade på att bygga internationella relationer. US Navy´s utlandsuppdrag stöttas internt genom militär expertis och kunskap om bl.a. politik, kultur, språk, ekonomiska och geografiska förhållanden i de länder och regioner de är stationerade i.   Redan som 6-åring bestämde sig Jennifer för att bli militär och började sin bana 1992. Hon har varit marinflygare och flugit 3.000 timmar och har även tjänstgjort på hangarfartyg. Har bl.a. tjänstgjort i Irak och Afghanistan. Hon bor här sedan 2 år med sin familj och de tycker mycket om livet här. Hon tycker att vi svenskar är bra på att värdera hälsa högt och att vi bor i ett mycket säkert land, jämförelsevis. Jennifer gav oss mycket glädje och energi - en bra start på dagen!