Besök av vårt Rotarydistrikts distriktsguvernör Anders Johansson.

onsdag 22 januari 2020

Anette Grinde

I tisdags den 21 januari fick vi besök av vårt Rotarydistrikts distriktsguvernör, DG, Anders Johansson.

Anders framhöll tre viktiga budskap: Rotary är ett av världens största yrkesnätverk, Rotary är dessutom en av världens största biståndsorganisationer, vi ska tala om hur bra vi är (alltså vara lite mindre svenska) och synas mer.

I vårt distrikt har vi ca 3.000 medlemmar, vilket är Rotarytätt med tanke på att det är 1,5 miljon innevånare i området.

Som uppskattning för vårt arbete delade Anders Johansson ut ett certifikat till vår president Eva B Henriksson. Vi tackar och bugar för det och för att Anders så trevligt berättade om sig och Rotary.