Monia Sturén berättade om rotariana

onsdag 15 januari 2020

Ewa Wasshem Ekblom

Monia Sturén berättade om rotariana i vårt frukostmöte den 14/1. Rotary startades 1905 av advokaten Paul Harris i Chicago för att bygga relationer och göra gott i samhället. I hela världen finns nästan 1,2 miljoner rotarianer i 35.890 klubbar. Vår klubb har 55 medlemmar och har funnits sedan 1986.

Våra kärnvärden är:

* Integritet - vi uppfyller våra åtaganden, vi är att lita på.
* Mångfald - vi speglar världen.
* Gemenskap - vi bygger relationer och stöttar varandra.
* Hjälparbete - vi identifierar behov lokalt, nationellt och internationellt - och agerar.
* Ledarskap- vi agerar med våra kunskaper och vårt ledarskap.