29/11-22. Etiopien, ett av världens mest utsatta länder för kvinnor och barn.

tisdag 29 november 2022 07:00 - 09:00 , Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 11446 Stockholm, Sweden

29/11-22. Etiopien, ett av världens mest utsatta länder för kvinnor och barn.

Talare: Helena Lindgren, Professor i reproduktiv hälsa, Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet

Helena Lindgren är barnmorska och forskare. Hon har främst forskat kring vård i samband med graviditet och förlossning i Sverige och i ett antal låginkomstländer. Hon är innovatör till MIMA-modellen som är en metod för att minska förlossningsskador. Helena är också gästprofessor vid University of Gondar i Etiopien där hon leder ett forskarutbildningsprogram för barnmorskor.

Helena Lindgren ingår i arbetsgruppen för Center of Excellence for Sustainable Health, ett samarbete mellan KI och Makerere University där hon också är ledare för forskning kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och kapacitetsuppbyggnad.