8/11-22. Hållbar stadsutveckling – exemplet Fokus Skärholmen

tisdag 8 november 2022 07:00 - 09:00 , Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 11446 Stockholm, Sweden

8/11-22. Hållbar stadsutveckling – exemplet Fokus Skärholmen

Talare: Karin Ahlzén, Projektchef för Fokus Skärholmen och stadsutveckling Kista-Järva på Exploateringskontoret i Stockholms stad

Vad krävs för att få utvecklingen av Stockholm att ”kroka arm” med mål om långsiktig hållbarhet och miljöer som skapar livskvalitet och trivsel? Karin Ahlzén, projektansvarig för bland annat utvecklingen av Skärholmen, beskriver utmaningar och erfarenheter.